Αποτελέσματα Έργου

 • Το Tin-TRAC θα παράξει τα παρακάτω αποτελέσματα
 •  Ανάλυση αναγκών
 • Η μελέτη έχει πλέον ολοκληρωθεί, εστιάζοντας στις διαφορές στην διαχείριση ασθενών και την εκπαίδευση για τις εμβοές στην Ευρώπη. Το σχετικό άρθρο μπορεί ελεύθερα να βρεθεί στην παρακάτω πηγή: Steinmetzger, K., Schiele, T., Boecking, B., Avraamides, M., Bamidis, P. D., Basso, L., Dobel, C., Gilou, S., Ioannou, C., Shimi, A., Velidou, E., Paraskevopoulos, E., & Mazurek, B. (2024). A survey-based assessment of attitudes and needs regarding tinnitus healthcare among patients and healthcare professionals in Europe. Frontiers in Audiology and Otology, 2, 1347283. https://doi.org/10.3389/fauot.2024.1347283
 • Μια προκαταρκτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων στη ελληνική γλώσσα μπορείτε να βρείτε εδώ
 • Σχέδιο προγράμματος σπουδών για την εκπαίδευση ερευνητών και κλινικών γιατρών
 •           Το σχέδιο προγράμματος σπουδών έχει πλέον ολοκληρωθεί. Μπορείτε να το δείτε σε μορφή σχεδίου μαθήματος, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://tin-trac.eu/assets/Tin-TRAC_Curriculum-Syllabus-el.pdf.
 • Ανάπτυξη επαναχρησιμοποιήσιμων μαθησιακών αντικειμένων 
 •         Τα επαναχρησιμοποιήσιμα μαθησιακά αντικείμενα είναι έτοιμα σε Αγγλικά, Γερμανικά και Ελληνικά. Θα αναρτηθούν κατευθείαν στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.
 •  Η πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης αναπτύσσεται τώρα και θα είναι έτοιμη τον Αύγουστο του 2024
 • Βέλτιστες πρακτικές και συστάσεις

Τα προβλεπόμενα αποτελέσματα του έργου θα αναρτηθούν σε αυτήν την ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.

© 

Copyright 2022. All rights reserved. Το Tin-TRAC χρηματοδοτείται απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του προγράμματος ERASMUS+ 2021 Programme, Key Action 2 – KA220-VET - Cooperation partnerships in vocational education and training

Διεύθυνση
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • P.O. Box 20537
 • CY-1678 Λευκωσία
 • Κύπρος
Συντομεύσεις

Website Building Software