Νέα και εκδηλώσεις

Χρονοδιάγραμμα

30-31 /5/ 2022

Συνάντηση έργου: Λευκωσία, Κύπρου

Mobirise

Η Tin-TRAC θα πραγματοποιήσει την πρώτη της συνάντηση συνεργασίας στις 30-31/5/2022 στη Λευκωσία της Κύπρου. Το Κέντρο Εκμάθησης Πόρων του Πανεπιστημίου Κύπρου «Στέλιος Ιωάννου» (Αίθουσα LRC014) θα φιλοξενήσει τη συνάντηση.

Συνάντηση δικτύωσης και πολλαπλασιασμού της διάδοσης

Mobirise

Επιπλέον, στις 31/5/2022 θα πραγματοποιηθεί πολλαπλασιαστική εκδήλωση στη Λευκωσία της Κύπρου. Ο στόχος της εκδήλωσης είναι να δώσει μια περιγραφή του έργου σε τοπικούς ενδιαφερόμενους και σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς – π.χ. οργανώσεις υγειονομικής περίθαλψης και ασθενών, κλινικούς γιατρούς, ερευνητές, διδάσκοντες από άλλα ιδρύματα και να εμπλέξουν ασθενείς ώστε να μπορούν να μάθουν από το έργο αλλά και να επιτρέψουν στην κοινοπραξία του έργου να μάθει από τις ανάγκες τους.

31 /5/ 2022

16-17 /9/ 2022

Δραστηριότητα μάθησης:
Ανάπτυξη επαναχρησιμοποιούμενων μαθησιακών αντικειμένων με αντικείμενο τις εμβοές.

Mobirise

Στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου, το Tin-TRAC θα πραγματοποιήσει την πρώτη του μαθησιακή και διδακτική δραστηριότητα, η οποία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη επαναχρησιμοποιήσιμων μαθησιακών αντικειμένων (RLO) στο θέμα των Εμβοών.
Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη και θα προσφερθεί ως εργαστήριο του συνεδρίου SAN2022: the meeting of the Society for Applied Neuroscience.

Συνάντηση έργου

Mobirise

Η Tin-TRAC θα πραγματοποιήσει την πρώτη της συνάντηση συνεργασίας στις 18-19/9/2022 στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Η συνάντηση θα φιλοξενήσει το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

18-19 /9/ 2022

02 - 03 /5/ 2023

3η Συνάντηση έργου

Mobirise

Η Tin-TRAC πραγματοποίησε την τρίτη της συνάντηση συνεργασίας στις 02-03/5/2023 στην Αθήνα, Ελλάδα. Το Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνίας και Υπολογιστών φιλοξένησε τη συνάντηση.

Συνάντηση δικτύωσης και πολλαπλασιασμού της διάδοσης

Mobirise

Επιπλέον, στις 03/5/2023 πραγματοποιήθηκε πολλαπλασιαστική εκδήλωση στην Αθήνα, Ελλάδα. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να δοθεί μια περιγραφή του έργου σε τοπικούς ενδιαφερόμενους και σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς – π.χ. οργανώσεις υγειονομικής περίθαλψης και ασθενών, κλινικούς γιατρούς, ερευνητές, διδάσκοντες από άλλα ιδρύματα και να εμπλέξουν ασθενείς ώστε να μπορούν να μάθουν από το έργο αλλά και να επιτρέψουν στην κοινοπραξία του έργου να μάθει από τις ανάγκες τους.

03 /5/ 2023

05-06 /9/ 2023

4η Συνάντηση έργου

Mobirise

Η Tin-TRAC πραγματοποίησε την τέταρτη συνάντηση συνεργασίας της στις 05-06/9/2023 στην Ιένα της Γερμανίας. Η Πανεπιστημιακή Κλινική της Ιένας φιλοξένησε τη συνάντηση.

Δραστηριότητα μάθησης:
Διάγνωση εμβοών

Teaching

Στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου, το Tin-TRAC πραγματοποίησε τη δεύτερη μαθησιακή και διδακτική του δραστηριότητα, η οποία επικεντρώνεται στη διάγνωση των Εμβοών.
Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιακή Κλινική της Jena, παρουσιάζοντας τη μέθοδο και τα μυστικά μιας πλήρους διαγνωστικής αξιολόγησης των εμβοών σε ενδιαφερόμενους κλινικούς ιατρούς και ερευνητές από τη συνεργασία.

07 - 08 /9/ 2023

12 - 13 Μαρτίου 2024

Συνάντηση έργου: Λευκωσία, Κύπρου

Mobirise

Το Tin-TRAC πραγματοποίησε την τέταρτη συνάντηση συνεργασίας στις 12-13/3/2024 στην Λευκωσία της Κϋπρου. Το κέντρο αριστείας CYENS φιλοξένησε την συνάντηση.

Δραστηριότητα μάθησης:
Διαχείριση εμβοών

Mobirise

Στις 13 και 14 Μαρτίου 2024, το Tin-TRAC διοργάνωσε την τρίτη και τελευταία δραστηριότητα μάθησης και διδασκαλίας με επίκεντρο τη διαχείριση των εμβοών.
Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και εισήγαγε τη μέθοδο και τα μυστικά μιας επιτυχημένης διεπιστημονικής προσέγγισης στη διαχείριση των εμβοών. Η κατάρτιση απευθυνόταν σε ενδιαφερόμενους κλινικούς ιατρούς και ερευνητές από την εταιρική σχέση. 

13 - 14 Μαρτίου 2024

© 

Copyright 2022. All rights reserved. Το Tin-TRAC χρηματοδοτείται απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του προγράμματος ERASMUS+ 2021 Programme, Key Action 2 – KA220-VET - Cooperation partnerships in vocational education and training

Διεύθυνση
  • Τμήμα Ψυχολογίας
  • Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • P.O. Box 20537
  • CY-1678 Λευκωσία
  • Κύπρος
Συντομεύσεις

Offline Website Builder