Κοινοπραξία

Mobirise Website Builder
Συντονισής:
Ευάγγελος Παρασκευόπουλος

Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Mobirise Website Builder
Παναγιώτης Μπαμίδης

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Mobirise Website Builder
Christian Dobel

Ωτορινολαρυγγολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Jena

Mobirise Website Builder
Ελευθερία Βελίδου

Ινστιτούτο Επικοινωνιών και Συστημάτων Υπολογιστών, Αθήνα

Mobirise Website Builder
Birgit Mazurek

Charité

Mobirise Website Builder
Χρίστος Ιωάννου - Μάριος Αβραμίδης

CYENS

© 

Copyright 2022. All rights reserved. Το Tin-TRAC χρηματοδοτείται απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του προγράμματος ERASMUS+ 2021 Programme, Key Action 2 – KA220-VET - Cooperation partnerships in vocational education and training

Διεύθυνση
  • Τμήμα Ψυχολογίας
  • Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • P.O. Box 20537
  • CY-1678 Λευκωσία
  • Κύπρος
Συντομεύσεις

AI Website Software