Tin-TRAC Σύνοψη

Οι εμβοές ορίζονται ως η αίσθηση θορύβου απουσία αντίστοιχου εξωτερικού ήχου. Αποτελείται από δύο παραμέτρους, ένα κουδούνισμα-φάντασμα, σφύριγμα ή βουητό στα αυτιά ή το κεφάλι και τον βαθμό συναισθηματικής αντίδρασης σε αυτή την αντίληψη. Επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι επηρεάζει το 10-30% του ενήλικου πληθυσμού στις χώρες της ΕΕ, ενώ η επίπτωσή του φτάνει τα 5,4 νέα κρούσματα /10000 κατοίκους. Εκτός από το κοινωνικό και ατομικό βάρος, το οικονομικό είναι επίσης γιγάντιο. Για κάθε έναν από τους πάσχοντες ασθενείς, το κόστος υγειονομικής περίθαλψης για εμβοές υπολογίζεται σε 500 -1500 € ετησίως.

Η διεπιστημονική προσέγγιση και το εξατομικευμένο σχέδιο θεραπείας αποτελούν βασικά σημεία για την επιτυχή αντιμετώπιση, λόγω της μεγάλης ετερογένειας των συμπτωμάτων. Σε όλη την Ευρώπη, ΩΡΛ γιατροί, ακουολόγοι, ψυχίατροι, ψυχολόγοι, νευρολόγοι, συμπεριφορικοί νευροεπιστήμονες, γενικοί ιατροί, νοσηλευτές, βασικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι ασθενών εργάζονται για την παροχή εξαιρετικά εξατομικευμένων ενημερωμένων διαγνωστικών και διαχειριστικών υπηρεσιών και συνεργάζονται σε ποικίλα έργα που επικεντρώνονται στην παθοφυσιολογία των εμβοών, την αξιολόγηση και τις πιθανές θεραπείες.

Η Διεπαγγελματική Εκπαίδευση Ερευνητών και Κλινικών Εμβοών (Tin-TRAC) θα δημιουργήσει ψηφιακούς πόρους που θα είναι διαθέσιμοι σε ένα ευρύ κοινό επαγγελματιών υγείας, κλινικών ιατρών και ερευνητών με σκοπό την ενοποίηση της αξιολόγησης και διαχείρισης των εμβοών όσον αφορά την κλινική και ερευνητική πρακτική στην ΕΕ. Η συν-δημιουργική κουλτούρα υγείας και οι οπτικοακουστικοί πόροι του Tin -TRAC στοχεύουν να είναι κατανοητά από ασθενείς και επαγγελματίες από ποικίλο υπόβαθρο, μέσω μιας οριζόντιας θεματικής προσέγγισης για την εκμετάλλευση των πρόσφατων (νευρο)επιστημονικών δεδομένων στο πεδίο και την απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων στις εμβοές, μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων, εργαστηρίων, επιστημονικών ανταλλαγών και καινοτόμων μαθησιακών στόχων.

Το Tin-TRAC εκμεταλλεύεται, συμπληρώνει και επεκτείνει το αποτέλεσμα του έργου Horizon 2020 UNITI (Ενοποίηση θεραπειών και παρεμβάσεων για ασθενείς με εμβοές). Η διάδοση και η αξιοποίηση του αποτελέσματος θα γίνει τόσο σε εκπαιδευτικές αρχές, όπως πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, όσο και σε κλινικά κέντρα και ενώσεις ασθενών σε όλη την ΕΕ.

Ως εκ τούτου, το Tin-TRAC θα:

  • Παρέχει ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο για διεπιστημονική ανταλλαγή γνώσεων και συνεργασία.
  • Προσδιορίσει τις βέλτιστες πρακτικές, πολιτικές και μεθόδους σχετικά με την εξειδικευμένη εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη και θα οργανώσει εξατομικευμένα προγράμματα κατάρτισης για ερευνητές και κλινικούς γιατρούς σε διάφορες ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις.
  • Προσφέρει τη δυνατότητα συνεργασίας με οργανισμούς σε άλλους τομείς προκειμένου να αναπτυχθεί μια πιο ολοκληρωμένη, ταχεία, αποτελεσματική και μακροπρόθεσμη ανταπόκριση στους ασθενείς με εμβοές.
  • Αξιοποιήσει συν-δημιουργικές πρακτικές για την προετοιμασία και τη διάδοση ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού υλικού υψηλής ποιότητας σε διεθνώς αποδεκτές κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση των εμβοών
  • Εκπαιδεύσει πιθανούς μελλοντικούς εκπαιδευτές επαγγελματιών υγείας. Πολλαπλασιάζοντας τον αντίκτυπο, θα δημιουργήσει μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα: Εκτός από το εκπαιδευτικό υλικό, το την εκπαιδευτική πλατφόρμα και τα επαναχρησιμοποιούμενα μαθησιακά αντικείμενα, το Tin-TRAC θα περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη ανάλυση αναγκών, επισημαίνοντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες σχετικά με τη διαχείριση Εμβοών, και μια έκθεση βέλτιστων πρακτικών, μια έκθεση συστάσεων, με στόχο την ενθάρρυνση και ενημέρωση ανάλογων πρωτοβουλιών
© 

Copyright 2022. All rights reserved. Το Tin-TRAC χρηματοδοτείται απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του προγράμματος ERASMUS+ 2021 Programme, Key Action 2 – KA220-VET - Cooperation partnerships in vocational education and training

Διεύθυνση
  • Τμήμα Ψυχολογίας
  • Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • P.O. Box 20537
  • CY-1678 Λευκωσία
  • Κύπρος
Συντομεύσεις

AI Website Generator